נפטר ביקש למנות מנהל עיזבון בצוואתו – בית המשפט לא קיבל את הבקשה

האם תמיד בית המשפט יכבד את בקשת הנפטר בצוואה?

מסתבר שלא.

יתכן מצב בו אדם יבקש בצוואתו מינוי אדם מסוים למנהל עיזבון ובית המשפט לא יקבל את הבקשה.

החלטה על מינוי מנהל עזבון בבית משפט
החלטה על מינוי מנהל עזבון בבית משפט
לאחרונה התקבל פסק דין מעניין בנושא.

עובדות פסק הדין

פלוני נפטר והותיר אחריו ילדים ונכדים. לאחר פטירתו נמצא כי הוא ערך בחייו צוואה בה ציווה את כל רכושו, לרבות דירתו בטבריה לנכדיו (ולא לילדיו).

עוד קבע המנוח בצוואתו כי הוא ממנה כמנהלת עיזבון לצורך מימוש הוראות הצוואה, את עורכת דינו, אשר ערכה את הצוואה ובעבר אף ייצגה אותו בהליך גירושים למול אם ילדיו.

במסגרת הליך משפטי אשר התקיים בנוגע לעיזבונו של המנוח, ביקשו ילדיו של המנוח לבטל את מינויה של עורכת הדין כמנהלת העיזבון. הילדים נימקו את בקשתם בכך כי בינם ובין עורכת הדין ישנם יחסים עכורים וחוסר אמון, עוד מהתקופה בה ייצגה עורכת הדין את המנוח בהליך הגירושים בינו ובין אמם, ולטענתם עורכת הדין פעלה אז באופן אשר ליבה את השנאה בין השניים.

עורכת הדין מצידה טענה כי יחסיה עם ילדי המנוח אינם משובשים וכי בבקשתם הם פועלים בניגוד לאינטרס הכלכלי של ילדיהם היורשים, שכן הם מעוניינים להימנע ממכירת דירת המנוח.

בית המשפט קמא, קבע בהחלטתו כי לאור היחסים העכורים בין הצדדים, יש לבטל את מינוי עורכת הדין כמנהלת העיזבון. על החלטה זו הגישה עורכת הדין בקשה לערעור.

בית משפט המחוזי דחה את בקשת עורכת הדין לערעור וקבע כי בהתקיים טעמים מיוחדים, רשאי בית המשפט לסטות מרצון המת כפי שהובע בצוואה לעניין קביעת זהות מנהל העיזבון.

מה ניתן ללמוד מפסק הדין?

כברירת מחדל יש לקיים את רצון המת וככל ומנוח קבע בצוואתו זהות של מנהל עיזבון, יש להתחשב בכך ולמנות את אותו אדם כמנהל העיזבון.

יחד עם זאת בהתקיים "טעמים מיוחדים" יכול בית המשפט לסטות מהוראות המצווה והוא אינו מחויב לבקשת המצווה ביחס לקביעת מנהל העיזבון.

מתי יחולו טעמים מיוחדים?

יחסים משובשים בין מנהל העיזבון לבין הנוגעים בדבר (גם אם הם אינם היורשים בפועל), ייחשבו כטעמים מיוחדים, שכן במצב זה יתקשו הצדדים לפעול בשיתוף פעולה למימוש את הוראות הצוואה. חיכוכים וסכסוכים בין מנהל העיזבון ובין הנוגעים בדבר, יצריכו מעורבות מוגברת של בית המשפט ויש להימנע מכך.

חידוד: בית המשפט מחדד כי עצם ציון שמו של אדם כמנהל עיזבון בצוואה אינו הופך אותו למנהל העיזבון בפועל, עד לאישור מינוי מנהל העיזבון בבית המשפט. לכן במקרה דנן הבקשה אשר הוגשה כ- "בקשה לביטול מינוי מנהל העיזבון", הייתה אמורה להיות מוגשת כ- "בקשה לאי מינוי מנהל עיזבון".

ערן הוד, עורך דין.

עו"ד ערן הוד
עו"ד ערן הוד

יש לכם שאלה, מעוניינים להתייעץ, התקשרו עכשיו למספר 03-5544223.

האמור מובא כמידע כללי בלבד, אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא.

דילוג לתוכן