טופס ויתור סודיות למיופה כוח – ייפוי כוח מתמשך

מדוע נדרש מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך לחתום על טופס ויתור סודיות?

מיופה הכוח נדרש להיות בעל יכולת לנהל את ענייני הממנה (האדם אשר ערך את ייפוי הכוח המתמשך).

טופס ויתור סודיות

החוק קבע כי במספר מצבים אדם לא יוכל לשמש כמיופה כוח:

  1. אדם אשר מונה לו אפוטרופוס – מטבע הדברים אינו יכול לנהל ענייני אנשים אחרים.

  2. אדם אשר מצוי בהליך של פשיטת רגל או חדלות פירעון – מאחר ולא עולה על הדעת לתת לאדם אשר מצוי בקשיים כלכליים לנהל את כספיהם של אחרים.

לאור האמור, טרם כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, תיערך בדיקה בה ייבחן האם מיופה הכוח מצוי במצב אשר אינו מאפשר לו לשמש כמיופה כוח.

לצורך אפשור בדיקה זו, מיופה הכוח המיועד חותם על טופס ויתור סודיות.

קישור לטופס ויתור סודיות עליו נדרש מיופה הכוח לחתום:

 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/05_01_2020/he/1.pdf

עו"ד ערן הוד.

עו"ד ערן הוד

אין באמור כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי, המידע האמור מובא כמידע כללי בלבד.

👈 מילאו את הטופס ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן