האם ניתן לערוך צוואה בכתב יד ללא עורך דין?

האם ניתן לכתוב צוואה לבד בבית, ללא עדים וללא עורך דין? – התשובה היא כן.

 

האם זה מומלץ? – בהחלט לא.

 

שואלים למה לא? להלן הסבר קצר על: כתיבת צוואה בכתב יד

 

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד

סעיף 19 לחוק הירושה, מאפשר כתיבת צוואה בכתב יד, ללא עדים וללא צורך בעורך דין:

"צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו".

לפיכך, יכול כל אדם שחפץ בכך לקחת דף נייר ועט ולרשום צוואה בביתו.

צוואה זו תהיה תקפה וחוקית לכל דבר ועניין, זאת בתנאים הבאים:

1. הצוואה כולה צריכה להיות כתובה בכתב ידו של המצווה – דגש לכתב ידו של כותב הצוואה ("המצווה") בלבד!, צוואה אשר נכתבה על ידי אדם אחר תהיה בטלה ולא יהיה לה כל תוקף.

2. אין להדפיס את הצוואה במכונת כתיבה או במחשב – גם אם כותב הצוואה חותם בכתב ידו בסיום הקטע המודפס, הצוואה תהיה בטלה.

3. תאריך – על הצוואה יש לציין את התאריך שבו נכתבה, בכתב ידו של המצווה. כתיבת התאריך חיונית במיוחד על מנת לוודא כי זוהי הצוואה האחרונה והעדכנית של כותב הצוואה.

4. חתימה – על הצוואה צריכה להופיע חתימת כותב הצוואה על מנת לתת לה תוקף.

 

אז למה לא מומלץ לערוך צוואה בכתב יד

 

1. כתב יד לא ברור – יקשה על ההבנה מה היה רצון כותב הצוואה ("המצווה") בכתיבת הדברים. תשומת לב כי הוראות בצוואה אשר מהן לא ברור מה היה רצון המצווה (למי הוא ציווה, מה ציווה, המשמעות אינה ברורה) יהיו בטלות.

2. חוסר בהירות מה היה רצון עורך הצוואה – לעיתים כותב הצוואה כותב את הוראות הצוואה, תוך שימוש בניסוח אשר נראה לו מובן מאליו, אולם קוראי הצוואה יתקשו להבין את כוונתו.

לדוגמא: "את הדירה אני מוריש לשמעון", במקרה בו יש למצווה דירה למגורים ודירה נוספת להשקעה, תהיה בעיה בהבנה לאיזו דירה התכוון המצווה בהוראה זו.

 

3. טעויות בחלוקת העיזבון לאור חוסר התמצאות בחוק – לעיתים כותב הצוואה עלול לעשות טעויות בתום לב, לאור חוסר התמצאות בחוק הירושה.

כך לדוגמא החוק אוסר על המצווה להסמיך בצוואה אדם אחר אשר יקבע מי יזכה ברכושו – על המצווה להחליט על כך בעצמו.

4. נסיבות כתיבת הצוואה אינן ברורות – בכתיבת הצוואה באופן עצמאי וללא עדים, נסיבות כתיבת הצוואה אינן ברורות. דבר זה מאפשר פתח להתנגדויות עתידיות לצוואה, בטענה כי הופעל על כותב הצוואה לחץ, איום או השפעה בלתי הוגנת בשעת כתיבתה.

בשורה התחתונה

האם ניתן לכתוב צוואה באופן עצמאי וללא עדים – כן.

אולם כאמור, מומלץ להסתייע בעורך דין, לצורך תכנון הצוואה וכתיבתה בפני עדים, זאת על מנת למנוע פגמים בצוואה אשר יקשו בעתיד על מימושה ובמקרים ייחודיים אף עשויים להביא לביטולה.

עו"ד ערן הוד

עו"ד ערן הוד

המידע האמור מובא כמידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

דילוג לתוכן