האם ידועה בציבור תהיה זכאית לרשת את בן זוגה? ידועים בציבור וירושה

ידועים בציבור וזיקתם לירושת בן הזוג

לפני ימים אחדים נשאלתי את השאלה הבאה: "אבי התגרש מאימי לפני מספר שנים והוא מנהל זוגיות עם אשה אותה הכיר לאחרונה, אין לאב צוואה, האם הירושה שלי בסכנה?".

ותשובתי הייתה: כן.

 

על האב לפעול בהקדם לכתיבת צוואה לצורך הסדרת העזבון אותו הוא מעוניין להשאיר ליורשיו, שכן במידה והאב ימות חלילה, עשויה בת זוגו הנוכחית להיות מוכרת כידועה בציבור ולזכות בירושתו כבת זוג לכל דבר.

 

ידועים בציבור וירושה

הסבר קצר:

על פי סעיף 55 לחוק הירושה ישנם 3 תנאים לצורך ההכרה בידועים בציבור כבני זוג בכל הנוגע לירושה ע"פ דין:

א. קיום יחסי משפחה.

ב. משק בית משותף.

ג. איש מהצדדים אינו נשוי לאדם אחר.

תשומת לב כי כאשר 3 תנאים אלו מוכחים בבית המשפט, בן הזוג הנותר בחיים יהיה זכאי לרשת את הנפטר ללא תנאי נוסף, זאת גם אם הנפטר לא התכוון להוריש לבן הזוג מנכסיו.

ככל והתנאים מוכחים לעניין הירושה, מעמד בן הזוג הנותר יהיה כשל בן זוג נשוי לכל דבר ועניין!

מתי מתקיימים התנאים?

מתי בית המשפט יקבע כי היו בין בני הזוג יחסי משפחה וכי הם קיימו משק בית משותף?

התשובה לכך אינה ברורה ובית המשפט יבחן את הדברים בהתאם לנסיבות המיוחדות לכל מקרה ומקרה.

דוגמא לגמישות הקיימת בפסיקת בתי המשפט בנושא ההכרה בבני זוג כידועים בציבור, הינה במקרה בו בני זוג לא חלקו מגורים משותפים ובכל זאת בית המשפט הכיר בהם כמי שניהלו משק בית משותף.

עוד יבחן בית המשפט את האופן בו ראו בני הזוג את מערכת היחסים ביניהם על פי הנסיבות, אורחות חייהם והשקפת עולמם של בני הזוג.

 

רוצים למנוע בעיות? ערכו צוואה

לאור חוסר הבהירות באשר לשאלה האם בני הזוג נחשבים כידועים בציבור, טוב יעשו בני הזוג אם מבעוד מועד יכתבו צוואה בה יבהירו למי הם מעוניינים להוריש את עיזבונם.

בצוואה יכול המוריש להחליט האם להוריש לבן זוגו הידוע בציבור וכן מה תהיה חלוקת העזבון בין הידוע בציבור לבין שאר היורשים.

עו"ד ערן הוד

עו"ד ערן הוד

האמור מובא כמידע כללי בלבד, אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו תחליף לפגישת יעוץ עם עורך דין.

דילוג לתוכן