איך לעדכן ייפוי כוח מתמשך שנערך בעבר?

בתאריך 11 ספטמבר 2023' פרסם משרד המשפטים הודעה על פיה יהיה ניתן לעדכן מסמכי ייפוי כוח מתמשך אשר הופקדו בעבר.

עדכון ייפוי כוח מתמשך

מדוע פורסמה ההודעה ומה מטרתה?

אחד המסמכים החשובים ביותר שאדם עורך בימי חייו הינו ייפוי כוח מתמשך.

מסמך זה מאפשר לכל אדם בעודו כשיר שכלית והכרתית, להחליט מה יהיה ביום בו הוא לא יהיה צלול ולא יוכל לקבל החלטות.

עורך ייפוי הכוח המתמשך (הממנה), יכול לקבוע במסמך זה, מי יקבל החלטות במקומו במצבים בהם הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות ולמנותם כ"מיופי כוח" עבורו.

בנוסף מאפשר המסמך להגדיר מה תהיה סמכותם של מיופי הכוח לפעול בנושאים בריאותיים, כלכליים ואישיים.

ייפוי הכוח, אשר נערך תוך חשיבה מעמיקה, עשוי לשמש ככלי רב עוצמה ולהעניק למיופי הכוח סמכויות נרחבות לביצוע פעולות משפטיות, במצב בו הממנה לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

הסמכה מפורשת

החוק הגדיר מספר נושאים אשר מחייבים הסמכה מפורשת, כלומר על עורך ייפוי הכוח המתמשך לציינם במפורש במסמך ייפוי הכוח המתמשך, בבחינת "מה שלא כתוב – לא יהיה!".

כלומר באם אין התייחסות מפורשת בייפוי הכוח המתמשך לנושאים המחייבים הסמכה מפורשת, מיופי הכוח לא יוכלו לבצע פעולות באותו נושא.

דוגמה לנושאים אותם יש צורך לציין במפורש:

  1. אפשרות לביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים.
  2. אפשרות לביצוע פעולות הנוגעות להשקעות כספים ופיקדונות בבנקים ומוסדות פיננסיים.
  3. אפשרות לתת מתנות לרגל אירועים משפחתיים מכספי הממנה.
  4. אפשרות לביצוע פעולות משפטיות בסכום מעל 100,000 ₪.

משרד המשפטים נותן אפשרות לעדכן

מאחר וייפוי הכוח המתמשך הינו כלי חדש יחסית (נכנס כתיקון לחוק האפוטרופסות בשנת – 2017),
משרד המשפטים ער לעובדה כי ישנם אשר ערכו את מסמך ייפוי הכוח המתמשך אך לא היו מודעים לכך כי ישנם נושאים, אותם עליהם לציין במפורש ואם הם לא צוינו, מיופי הכוח לא יוכלו לפעול בנושאים אלו.

לפיכך, אפשר משרד המשפטים הליך של עדכון ייפוי הכוח המתמשך, ללא צורך לערוך את המסמך מחדש.

כיצד מתבצע העדכון?

  1. לצורך ביצוע העדכון יש לפנות לעורך דין אשר הוסמך מטעם משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך.יובהר כי אין הכרח לפנות לעורך הדין אשר ערך את המסמך המקורי וניתן לפנות לכל עורך דין אשר הוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך.
  2. על עורך הדין למלא את טופס עם הצהרות הממנה ומיופי הכוח ולשלוח אותו במייל למחוז אשר אישר את מסמך ייפוי הכוח המתמשך המקורי.
  3. משרד המשפטים יפתח במערכת המקוונת את מסמך ייפוי הכוח המתמשך לעריכה ועורך הדין ישלח במערכת את ייפוי הכוח המתמשך המקורי בצירוף מסמך ההנחיות המקדימות המעודכן.

מה לא ניתן לעדכן?

יובהר כי אין באמור כדי לערוך ייפוי כוח מתמשך חדש ולפיכך לא יתאפשרו עדכונים מהותיים כגון:

  1. הוספה או שינוי של מיופי הכוח.
  2. הוספת אדם מיודע או גריעתו (אדם מיודע – אדם אשר מיופי הכוח צריכים לעדכנו בביצוע פעולות מסוימות).
  3. הוספת המועד ו/או התנאי בו יופעל ייפוי הכוח המתמשך.

במידה ומעוניינים לערוך שינויים מהותיים בייפוי כוח המתמשך, ניתן לערוך מסמך חדש, אשר יהווה תחליף למסמך הקודם אשר נערך בעבר. 

עו"ד ערן הוד

עורך דין ערן הוד

האמור אינו בבחינת יעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף ליעוץ עם עורך דין.

דילוג לתוכן